The red freetrial left in the freeway website

How can I manage to keep a menu on the left side of the page while the page is centered in the middle. Just like the homepage of softpress.com


freewaytalk mailing list
email@hidden
Update your subscriptions at:
http://freewaytalk.net/person/options

HI,
in Freeway Pro, select the item and switch Layer on. In the dropdown next to it (which will be Absolute), select Fixed In Window instead.

Note that fixed in window may not work on the iPhone and iPad due to the differences in the way the mobile devices react to user input.


freewaytalk mailing list
email@hidden
Update your subscriptions at:
http://freewaytalk.net/person/options

Thanx!!

MICHEL GROLLÉ FOTOSTUDIO
Rosbayerweg 79
1521 RW Wormerveer
075 - 628 51 41
email@hidden
www.mgfotostudio.nl
www.sieradenfotografie.nl


De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet

toegestaan. MGFotostudio staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud

van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.


Op 11 jun 2010, om 16:42 heeft Paul het volgende geschreven:

HI,
in Freeway Pro, select the item and switch Layer on. In the dropdown next to it (which will be Absolute), select Fixed In Window instead.

Note that fixed in window may not work on the iPhone and iPad due to the differences in the way the mobile devices react to user input.


freewaytalk mailing list
email@hidden
Update your subscriptions at:
http://freewaytalk.net/person/options


freewaytalk mailing list
email@hidden
Update your subscriptions at:
http://freewaytalk.net/person/options